Фото галерија: Северна Македонија станува предводник на регионалната соработка на Балканот

Слика 1
Слика 2