Фото галерија: Отвораме ново поглавје на стратешкото партнерство меѓу двете земји

Слика 1
Слика 2
Слика 3